Medisch Centrum

Medisch Centrum

Toegang tot medische zorg is een groot probleem in Togo.
Enerzijds zijn er heel weinig medische centra in de brousse, waardoor mensen grote afstanden dienen af te leggen en anderzijds ontbreken mensen vaak financiële middelen.
Daarom was dit een project dat al lang in ieders hoofd broedde.
Een project dat veel voorbereiding vroeg en dan plots, door het optreden van SCALA tijdens de warmste week van Music for Life én door subsidiëring, realiteit werd.

2018 stond in het teken van dit centrum. Op grond geschonken door het dorp startten de werken in januari 2018. Het centrum is voorzien van een consultatieruimte voor zieken én een consultatieruimte voor pré- en postnatale zorg, daarnaast een apotheek, verzorgingsruimte, bevallingskamer en WC’s. WMH zorgde voor water in het medisch centrum.

Het medisch centrum staat onder toezicht van het ministerie van Gezondheidszorg, ook de verpleegkundige en vroedkundige werd door hen aangesteld. De bewoners van het dorp beheren de dagelijkse werking mee.

30 oktober 2018 werd het centrum officieel geopend. 31 december 2018 draaide het centrum goed en kregen al heel wat mensen medische zorg. Ook werden er al een aantal kinderen geboren.

In 2019 zal het medisch centrum uitgebreid worden naar 19 omliggende dorpen. Daardoor worden eerste dringende medische hulpverlening, vaccinaties én bevallingen mogelijk voor een grote populatie.

Info

  • /